książka „Pogranicza: historia-socjologia-teologia”

książka „Pogranicza: historia-socjologia-teologia”

Instytut Balticum jest wydawcą książki „Pogranicza: historia-socjologia-teologia” pod redakcją Janusza Chyły, Krzysztofa Krzemińskiego, Przemysława Zientkowskiego.

wydawca: Fundacja Instytut Balticum
redakcja: Janusz Chyła, Krzysztof Krzemiński, Przemysław Zientkowski
rok: 2014
liczba stron: 228
ISBN: 978-83-941003-1-5
seria: Series Pomerania