Książka „Pogranicza: sacrum - profanum”

Książka „Pogranicza: sacrum - profanum”

Instytut Balticum jest fundatorem książki Książka „Pogranicza: sacrum – profanum” pod redakcją Janusza Chyły, Krzysztofa Krzemińskiego i Przemysława Zientkowskiego.

fundator: Instytut Balticum

autorzy: Janusz Chyła, Krzysztof Krzemiński, Przemysław Zientkowski

ISBN: 978-83-941003-3-9

liczba stron: 134

format: 16,5 x 23,5 cm

rok wydania: 2015