Książka „Wolność dana i zadana książka” pod redakcją dr Piotra Walewskiego

Książka „Wolność dana i zadana książka” pod redakcją dr Piotra Walewskiego

Instytut Balticum jest fundatorem książki „Wolność dana i zadana książka” pod redakcją dr Piotra Walewskiego.

fundator: Instytut Balticum

autor: Piotr Walewski

wydawnictwo: Bernardinum