Projekt „Farmy wiatrowe na morzu”

Projekt „Farmy wiatrowe na morzu”

Fundacja zrealizowała projekty „Farmy wiatrowe na morzu”. Jego celem było promowanie energetyki odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora offshore.

Grupą docelową było środowisko rybackie oraz młodzież.