Spisz się po kaszubsku

Spisz się po kaszubsku

1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny. Po raz pierwszy w historii jest obowiązkowy i będzie się odbywał głównie przez internet. Co dekadę Główny Urząd Statystyczny pyta wszystkich Polaków o wiek, wykształcenie, liczbę pokoi w mieszkaniu czy narodowość.

Co ważne, przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną. Nie należy jej mylić z obywatelstwem. Można mieć więc obywatelstwo polskie, a jednocześnie wskazać przynależność np. do mniejszości kaszubskiej. W spisie pojawią się pytania, w której można określić swoją przynależność do mniejszości etnicznej lub wspólnoty kaszubskiej:

  • Jaka jest Pana(i) narodowość?
  • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?

Ostatni spis z 2011 r. wykazał trzykrotny wzrost poczucia identyfikacji z mniejszością etniczną kaszubską w porównaniu do wyników NSP z 2002 r. Tożsamość kaszubską zadeklarowało wtedy 228 tys. osób. Tymczasem szacowana liczebność tej grupy etnicznej jest wyższa i może sięgać nawet pół miliona.

Dlaczego warto się spisać? Wyniki spisu mają wpływ na wiele obszarów naszego życia:

  • wpływają na budżety samorządowe oraz państwowe subwencje i dotacje dla gmin i województw
  • wpływają na działania w oświacie, ochronie zdrowia, politykę żywnościową i mieszkaniową, zagospodarowanie przestrzenne, a nawet gospodarkę wodno-ściekową
  • od nich, m.in. od liczby mieszkańców, zależy wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim.

Jak się spisać? Wejdź na https://spis.gov.pl/ i spisz się przez internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa do 30 czerwca.