Kanon atrakcji Pomorza

Kanon atrakcji Pomorza

Opis ponad 200 miejscowości, a także parków narodowych i krajobrazowych regionu  znajdziemy w wydanym właśnie Kanonie Krajoznawczym Województwa Pomorskiego. Wydawnictwo będące zbiorem najważniejszych obiektów i atrakcji krajoznawczych w poszczególnych powiatach, ma kształtować wizerunek regionu i świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów.

class='post-gallery__link' data-cherrypopup='1' data-popup='magnificPopup' data-init='{"type":"image"}'
class='post-gallery__link nth-child' data-cherrypopup='1' data-popup='magnificPopup' data-init='{"type":"image"}'
class='post-gallery__link nth-child' data-cherrypopup='1' data-popup='magnificPopup' data-init='{"type":"image"}'

Publikacja wydana została przez  Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego. – Jest zaproszeniem do poznania wyjątkowych walorów Pomorskiego, którego wyróżnikiem jest unikatowy krajobraz środowiska naturalnego, a także kultura i etnografia, wynikająca z tożsamości regionalnej, czerpiącej z dziedzictwa Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław – podkreśla we wstępie Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Kanon ma nie tylko promować walory turystyczne i krajobrazowe Pomorza oraz być praktycznym  przewodnikiem dla turystów, ale także służyć lepszemu poznaniu własnej kultury i przyrody przez mieszkańców regionu. Ma pełnić rolę edukacyjną, pomagając w utrwalaniu i budowaniu tożsamości oraz dumy  z miejsca, w którym żyją. Wydawnictwo pozwoli aktywizować i integrować środowiska lokalne, organizacje pozarządowe wokół propagowania atrakcji przyrodniczych i historycznych województwa. Kanon ma zachęcić do odkrywania największych atrakcji Pomorza, przybliżać poszczególne obiekty i zabytki, a także planować kolejność zwiedzania poszczególnych miejscowości w danym powiecie.

Kanon zawiera  ogólne informacje i dane na temat województwa pomorskiego (położenie i granice, struktury administracyjne, środowisko naturalne, ochrona przyrody, turystyka i dziedzictwo kulturowe), kalendarium historyczne, opisy atrakcji w poszczególnych powiatach, informacje na temat parków narodowych i krajobrazowych. W publikacji umieszczony jest także spis odznak krajoznawczych PTTK, które można zdobyć, wędrując po terenie województwa pomorskiego.

class='post-gallery__link' data-cherrypopup='1' data-popup='magnificPopup' data-init='{"type":"image"}'
class='post-gallery__link nth-child' data-cherrypopup='1' data-popup='magnificPopup' data-init='{"type":"image"}'

Publikacja powstała we współpracy z PTTK w Gdańsku, Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku, przedstawicielami Parku Krajobrazowego „Pojezierze Iławskie” oraz Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego Oddział w Gdańsku, parkami narodowymi, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku czy Stowarzyszeniem „Eko-Inicjatywa”. Wydawnictwo zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.