BADANIA NAUKOWE

Inicjujemy badania i popularyzujemy ich efekty, w szczególności nad językiem kaszubskim i dziedzictwem kulturowym.

Inicjujemy badania i popularyzujemy ich efekty, w szczególności nad językiem kaszubskim i dziedzictwem kulturowym.