DORADZTWO STRATEGICZNE

Świadczymy usługi doradcze dla małych i średnich firm, inicjujemy kontakty handlowe, wymianę gospodarczą, organizujemy sympozja naukowo-biznesowe.

Świadczymy usługi doradcze dla małych i średnich firm, inicjujemy kontakty handlowe, wymianę gospodarczą, organizujemy sympozja naukowo-biznesowe.

Features
VendorJersico
Budget$100, 000

Contact Us