GOSPODARKA

Wspieramy rozwój firm i gospodarki, w szczególności morskiej i rybołówstwa oraz wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska Morza Bałtyckiego.

Wspieramy rozwój firm i gospodarki, w szczególności morskiej i rybołówstwa oraz wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska Morza Bałtyckiego.