MEDIA RELATIONS & PR

Inspirujemy dziennikarzy. Organizujemy konferencje prasowe i przygotowujemy i materiały dla mediów. Promujemy inicjatywy i biznesy, które rosną razem ze swoim otoczeniem.

Inspirujemy dziennikarzy. Organizujemy konferencje prasowe i przygotowujemy i materiały dla mediów. Promujemy inicjatywy i biznesy, które rosną razem ze swoim otoczeniem.

Features
VendorJersico
Budget$100, 000

Contact Us