Nagłaśniamy ciekawe inicjatywy i wartościowe projekty. Planujemy i realizujemy kampanie social media. Docieramy do ludzi.

Read more

Inspirujemy dziennikarzy. Organizujemy konferencje prasowe i przygotowujemy i materiały dla mediów. Promujemy inicjatywy i biznesy, które rosną razem ze swoim

Read more

Tworzymy materiały foto, wideo, grafiki i posty. Pokazujemy to co robisz, przez pryzmat tego, co najciekawsze dla Twojego klienta i

Read more

Pomagamy zrozumieć potrzeby odbiorców i sprostać wyzwaniom komunikacyjnym, jakie niosą projekty zmieniające rzeczywistość.

Read more

Świadczymy usługi doradcze dla małych i średnich firm, inicjujemy kontakty handlowe, wymianę gospodarczą, organizujemy sympozja naukowo-biznesowe.

Read more

Wydajemy prace naukowe i inne opracowania przybliżające kulturę, historię i osiągnięcia regionu.

Read more