Promujemy region, jego dziedzictwo kulturowe i unikalne walory. Działamy na rzecz wymiany osiągnięć kulturalnych i społecznych.

Read more

Wspieramy rozwój firm i gospodarki, w szczególności morskiej i rybołówstwa oraz wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska Morza Bałtyckiego.

Read more

Inicjujemy badania i popularyzujemy ich efekty, w szczególności nad językiem kaszubskim i dziedzictwem kulturowym.

Read more

Upowszechniamy działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego, innowacyjności, wdrażania nowych technologii i organizacji pracy.

Read more

Działamy na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonej działalności społeczno-gospodarczej i rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych.

Read more

Prowadzimy działalność wydawniczą i edukacyjną, organizujemy: szkolenia i kursy dla dorosłych i młodzieży, konferencje, wizyty studyjne, współpracę placówek edukacyjnych.

Read more