Bogusław Breza
Bogusław Breza
członek Rady Fundacji
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny i doktor historii, autor kilkuset publikacji naukowych i popularnych dotyczących historii i kultury Kaszub, Pomorza.
Radosław Kleina
Radosław Kleina
członek Rady Fundacji
Prawnik i ekonomista, doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada doświadczenie w obszarze compliance w sektorze bankowym Od kilku lat
Tomasz Laskowicz
Tomasz Laskowicz
członek Rady Fundacji
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku ekonomia. W