Książka prof. Zygmunta Szultki pt. „Szkoły z polskim językiem nauczania…

Instytut Balticum jest fundatorem książki prof. Zygmunta Szultki pt. „Szkoły z polskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do początku XIX wieku”.

Opis:

Celem pracy jest próba przedstawienia głównych linii rozwoju ewangelickiego szkolnictwa elementarnego z polskim/kaszubskim językiem nauczania na kaszubskim obszarze językowym od czasu proklamowania reformacji w Księstwie Pomorskim w 1534/1535 r. do czasu jego likwidacji jako samodzielnego państwa w 1648 r., a następnie w przejętej przez monarchię Hohenzollernów jego prawoodrzańskiej połaci do początków XIX w., (umownie 1806 r). Zachodnia i południowa granica zasięgu języka kaszubskiego w tych ramach chronologicznych ulegała ciągłym zmianom i w całym tym okresie kaszubski obszar językowy przekraczał granice synodu słupskiego.
Szkoły z polskim/kaszubskim językiem nauczania rozwinęły się jednak, a niektóre z nich funkcjonowały około 180 lat, tylko w synodzie słupskim i dlatego tematyka niniejszej pracy do niego właśnie została zawężona.

(Ze Wstępu)

Szczegóły projektu

  • Fundatorzy: Instytut Balticum, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
  • Autor: Zygmunt Szultka
  • ISBN: 978-83-746-7297-9
  • Liczba stron: 473
  • Format: 16,5 x 24 cm
  • Rok wydania: 2018

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *