Bogusław Breza

Bogusław Breza

członek Rady Fundacji

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny i doktor historii, autor kilkuset publikacji naukowych i popularnych dotyczących historii i kultury Kaszub, Pomorza.

W badaniach naukowych koncentruje się na dziejach kaszubskich miejscowości, biogramach wybitnych postaci Kaszub i Pomorza, specyfice pomorskiej historii.

Od kilkudziesięciu lat członek Zrzeszenia-Kaszubsko-Pomorskiego i jego władz naczelnych, przez dwie kadencje prezes oddziału w Redzie. Długoletni dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, obecnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Redzie.