Radosław Kleina

Radosław Kleina

członek Rady Fundacji

Prawnik i ekonomista, doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada doświadczenie w obszarze compliance w sektorze bankowym Od kilku lat angażuje się w działania tzw. trzeciego sektora – organizacji pozarządowych, które koncentrują się na tematyce samorządowej. Z samorządem związany jest także zawodowo jako pracownik Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, gdzie zajmuje się pozyskiwaniem i analizą danych oraz realizuje projekty open goverment data.