Tomasz Laskowicz

Tomasz Laskowicz

członek Rady Fundacji

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku ekonomia. W ramach pracy naukowej bada wpływ budowy morskich farm wiatrowych w Polsce i Europie na gospodarkę i społeczności lokalne. Zawodowo zajmuje się relacjami inwestorskimi i pozyskiwaniem finansowania dla innowacyjnych spółek na wczesnym etapie rozwoju.