NASZA DZIAŁALNOŚĆ

W jakich
obszarach działamy

KULTURA

Promujemy region, jego dziedzictwo kulturowe i unikalne walory. Działamy na rzecz wymiany osiągnięć kulturalnych i społecznych.

BADANIA NAUKOWE

Inicjujemy badania i popularyzujemy ich efekty, w szczególności nad językiem kaszubskim i dziedzictwem kulturowym.

EKOLOGIA i OZE

Działamy na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonej działalności społeczno-gospodarczej i rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych.

GOSPODARKA

Wspieramy rozwój firm i gospodarki, w szczególności morskiej i rybołówstwa oraz wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska Morza Bałtyckiego.

INNOWACJE

Upowszechniamy działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego, innowacyjności, wdrażania nowych technologii i organizacji pracy.

EDUKACJA

Prowadzimy działalność wydawniczą i edukacyjną, organizujemy: szkolenia i kursy dla dorosłych i młodzieży, konferencje, wizyty studyjne, współpracę placówek edukacyjnych.

Jak działamy

SOCIAL MEDIA

Nagłaśniamy ciekawe inicjatywy i wartościowe projekty. Planujemy i realizujemy kampanie social media. Docieramy do ludzi.

CONTENT MARKETING

Tworzymy materiały foto, wideo, grafiki i posty. Pokazujemy to co robisz, przez pryzmat tego, co najciekawsze dla Twojego klienta i mieszkańców regionu.

DORADZTWO STRATEGICZNE

Świadczymy usługi doradcze dla małych i średnich firm, inicjujemy kontakty handlowe, wymianę gospodarczą, organizujemy sympozja naukowo-biznesowe.

MEDIA RELATIONS & PR

Inspirujemy dziennikarzy. Organizujemy konferencje prasowe i przygotowujemy i materiały dla mediów. Promujemy inicjatywy i biznesy, które rosną razem ze swoim otoczeniem.

DORADZTWO KOMUNIKACYJNE

Pomagamy zrozumieć potrzeby odbiorców i sprostać wyzwaniom komunikacyjnym, jakie niosą projekty zmieniające rzeczywistość.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wydajemy prace naukowe i inne opracowania przybliżające kulturę, historię i osiągnięcia regionu.