Home

Promujemy inicjatywy rozwijające Pomorze

Edukujemy, informujemy i realizujemy projekty dla instytucji i firm regionu Morza Bałtyckiego.

Wspieramy instytucje, ludzi i biznesy

Pomagamy realizować proinnowacyjne i prorozwojowe zadania służące rozwojowi regionu i działających w nim podmiotów.

Łączymy tradycję z nowoczesnością

Działamy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Kaszubów i Pomorzan, wykorzystując nowe technologie i formy komunikacji.

 

SILNA TOŻSAMOŚĆ, DYNAMICZNY ROZWÓJ

 

Wsparcie i rozwój

Działamy na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej regionu.

Angażujemy się w ochronę środowiska i rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych.

Wspieramy działalności na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, w tym rybołówstwa, ochrony środowiska Morza Bałtyckiego i edukacji morskiej.

Promujemy nowoczesne technologie  służące wzmacnianiu pozycji Pomorza i jego mieszkańców na rynku, w przestrzeni publicznej i świadomości społecznej.

Informacja i edukacja

Prowadzimy działalność wydawniczą, promocyjną, organizujemy kursy i szkolenia.

Realizujemy projekty z zakresu edukacji morskiej, ekologicznej, ekonomicznej, kulturalnej, nowoczesnych form komunikacji z otoczeniem, dziedzictwa kulturowego  Kaszubów.

Upowszechniamy i popularyzujemy działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego, wspieramy innowacyjne rozwiązania.

Wydajemy portal informacyjny gazetakaszubska.pl, który skupia się na informacjach dotyczących aktywności Pomorzan i Kaszubów.

Promocja i komunikacja

Świadczymy usługi w zakresie skutecznej komunikacji z otoczeniem, w szczególności w obszarze Public i Media Relations, content marketingu, kampanii informacyjnych i promocyjnych, w tym w social mediach oraz w mediach tradycyjnych.

Specjalizujemy się w tworzeniu angażujących treści, które zaciekawią klientów i dziennikarzy.

Pomagamy przedsiębiorcom komunikować ich cele, przekładając je na język korzyści dla otoczenia.

Wiemy, jak budować wizerunek firm, samorządów czy instytucji, jak również marki osobistej ich liderów.

Kultura i tradycja

Angażujemy się w inicjatywy i promujemy działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w basenie Morza Bałtyckiego oraz osób posługujących się językiem regionalnym.

Koncentrujemy się na popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, etnicznego i językowego Kaszub. Naszym celem jest promocja, nauka i przetrwanie języka i kultury kaszubskiej.

Wspieramy rozwój regionu Pomorza, inicjujemy i prowadzimy badania naukowe oraz popularyzujemy ich efekty, w tym badania nad językiem kaszubskim.

Działamy na rzecz społeczności lokalnych, małych ojczyzn i ich rozwoju.

 

GAZETA KASZUBSKA

 

Codzienne informacje z Kaszub i Pomorza

Instytut prowadzi największy portal informacyjny poświęcony życiu Kaszub i Kaszubów. Gazeta Kaszubska to także świeże informacje z Pomorza i obszaru basenu Morza Bałtyckiego.

STRONA GAZETY KASZBUSKIEJ

ZESPÓŁ

 

All Members
HR & Accounts
Sales & Marketing
IT Support
Beata Ostrowska
prezes fundacji
Beata Ostrowska
Ekspert w dziedzinie komunikacji oraz Public Relations spółek i samorządów. Dziennikarz i
Kuba Dusza
wiceprezes fundacji
Kuba Dusza
Ekspert w dziedzinie marketingu i komunikacji w social mediach. Przez 7 lat odpowiadał
Bogusław Breza
członek Rady Fundacji
Bogusław Breza
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny i doktor historii, autor kilkuset publikacji naukowych
Radosław Kleina
członek Rady Fundacji
Radosław Kleina
Prawnik i ekonomista, doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada doświadczenie w
Tomasz Laskowicz
członek Rady Fundacji
Tomasz Laskowicz
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych