Długo wyczekiwane drogowe inwestycje wreszcie udrożnią Pomorze

Via Maris i Droga Czerwona mają tworzyć ramę komunikacyjną północnej części Pomorza. Odciąży ona drogę krajową nr 6 i usprawni dojazd do portów serwisowych dla planowanych farm wiatrowych na Bałtyku. Z kolei za trzy lata powstanie ostatni odcinek drogi ekspresowej S6 ze Słupska do Trójmiasta.

Droga Via Maris ma odciążyć drogę krajową nr 6, która stanowi główną arterię komunikacyjną Gdyni, Rumi i Redy. Dodatkowo Via Maris będzie stanowić trasę tranzytową dla kierowców jadących w stronę północnych rejonów województwa pomorskiego. Nowa droga to również zupełnie nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza w kontekście planowanych działań związanych z rozwojem morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Via Maris znacząco usprawni dojazd do portów serwisowych.

Samorządowcy z Pomorza, w tym przedstawiciele 11 gmin i powiatów, podpisali list intencyjny w sprawie współpracy oraz opracowania szczegółowych koncepcji połączeń drogowych w tej części regionu. List sygnowany jest przez 8 gmin: Gdynia, Rumia, Reda, Puck (miasto i gmina), Władysławowo, Kosakowo, Jastarnia i Hel, dwa powiaty: pucki i wejherowski oraz przez samorząd województwa pomorskiego.

– Mając na uwadze rozpoczęcie działań na szczeblu centralnym, zmierzających do budowy Drogi Czerwonej z budżetu państwa(…). Dostrzegamy potrzebę określenia wizji perspektywicznego rozwoju nowego układu drogowego opartego o trasę Via Maris, łączącej węzeł Gdynia Północ z portem Władysławowo – czytamy w liście.

List intencyjny jest otwarty dla wszystkich interesariuszy zainteresowanych podjęciem współpracy w realizacji celów.

W dokumencie zawarte zostały cztery zadania, które wspólnie będą realizowane. Za zadanie pierwsze odpowiadać będzie Rumia. W jego ramach zostanie aktualizowana koncepcja przebiegu OPAT pomiędzy węzłem Gdynia Północ a drogą wojewódzką nr. 100. Zadanie drugie to aktualizacja koncepcji przebiegu OPAT w rejonie Redy. Gmina Władysławowo odpowiedzialna będzie za trzecie zadanie, czyli koncepcję modernizacji lub budowy zupełnie nowej drogi do portu we Władysławowie.  Czwarte zadanie to opracowanie koncepcji budowy obwodnicy Władysławowa. Wszystkie zadania realizowane będą we współpracy z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego.

Komunikację na Pomorzu usprawni też budowana droga ekspresowa S6. Odciąży obecną drogę krajową nr 6 oraz znacząco ułatwi transport między Szczecinem a Trójmiastem.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała właśnie z wykonawcami umowę na projekt i budowę odcinka drogi S6 między końcem obwodnicy Słupska a węzłem w Bobrownikach. To ostatni z siedmiu odcinków ekspresówki pomiędzy Słupskiem i Trójmiastem. Inwestycja będzie kosztować prawie  550 milionów złotych.  Ułatwi ona funkcjonowanie mieszkańcom Pomorza, ponieważ trasa będzie omijała m.in. Rumię, Redę i Wejherowo, gdzie jest obecnie największy ruch na trasie Słupsk-Trójmiasto

16-kilometrowy odcinek S6 powstanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  Nowa droga będzie dwujezdniowa, a między Słupskiem a Bobrownikami zostaną wybudowane dwa Miejsca Obsługi Podróżnych i jeden obwód utrzymania drogi.

Budowa odcinka S6 Słupsk-Bobrowniki ma potrwać trzy lata. Cała droga ekspresowa S6 łącząca Szczecin z Trójmiastem, ma zostać oddana do użytku w 2025 roku.

Natomiast w pierwszej połowie 2022 r. kierowcy pojadą już  fragmentem  S6 z Gdyni w kierunku Bożegopola Wielkiego.

Materiały: UM Gdynia/GDDKiA