Trzeba przyspieszyć budowę morskich farm wiatrowych

Wybór Łeby na lokalizację bazy operacyjno-serwisowej naszych morskich farm wiatrowych przyczyni się do powstania tu centrum morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – uważa Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu spółki Equinor Polska. Budowa portów serwisowych dla obsługi farm wiatrowych na Bałtyku była tematem spotkania senatorów, samorządowców i inwestorów.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych  podczas wyjazdowego posiedzenia w Wejherowie i Łebie spotkała się z przedstawicielami inwestorów –  PKN Orlen SA oraz Equinor Polska/Polenergia SA oraz Urzędu Morskiego w Gdyni i PKP Polskie Linie Kolejowe SA., którzy przedstawili senatorom stan zaawansowania prac i harmonogram działań.

W narodowym interesie jest, by jak najszybciej zrealizować tę największą inwestycję energetyczną w kraju i najważniejszą inwestycję dla Pomorza – podkreślił przewodniczący Komisji senator Kazimierz Kleina.  – Spotkaliśmy się w gronie osób, które mają wpływ na to, żeby ta inwestycja bez problemu mogła zostać zrealizowana.

Port serwisowy w Łebie to kluczowy element dla realizacji inwestycji Baltic Power i transformacji energetycznej Polski, a także  nowe miejsca pracy i większe wpływy do lokalnych budżetów.

Port będzie impulsem ekonomicznym dla całego regionu. Zbudowanie lokalnego łańcucha dostaw jest ważnym elementem realizacji morskiej energetyki wiatrowej – mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, prezes zarządu Baltic Power, spółki PKN ORLEN.

Planowana baza serwisowa będzie służyć jako centrum logistyczne dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku, a złożą się na nią biuro, budynki magazynowe i urządzenia transportowe. Bliska odległość z Łeby do farm morskich poprawi bezpieczeństwo operacji morskich i zmniejszy koszty obsługi.

Porty serwisowe stworzą szanse rozwoju miasta i regionu. Miejsca pracy potrzebne do obsługi morskich farm wiatrowych to m.in. techniczne stanowiska utrzymania infrastruktury na morzu, a także zespoły pracowników biurowych wspierające obsługę projektów z lądu.

Wspieramy rozwój lokalnych społeczności, a realizowane wspólnie z Polenergią projekty i nasza baza O&M oznaczają nowe miejsca pracy i nowe inwestycje dla Łeby i całego regionu. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do powstania nowego rozdziału w tradycji morskiej Łeby. Będziemy kontynuować dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w miarę rozwoju polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej – mówi Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor Polska.

Equinor sfinalizował zakup działki w Łebie, gdzie powstanie port serwisowy dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Tym samym Equinor i Polenergia jako pierwsze spośród firm realizujących projekty morskich farm wiatrowych w Polsce wskazały lokalizację swojej bazy obsługowo-serwisowej.

Nasze morskie projekty traktujemy jako ważny element transformacji nie tylko energetycznej, ale i gospodarczej Polski i Europy. Chcemy, aby ich realizacja przyczyniła się nie tylko do redukcji szkodliwych zanieczyszczeń i dywersyfikacji źródeł energii, ale również do utworzenia miejsc pracy, modernizacji przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjności i do zbudowania nowych przewag konkurencyjnych w polskim przemyśle – dodaje  Michał Michalski, prezes zarządu Polenergia S.A.

Senator Kleina zaapelował do przedstawicieli Urzędu Morskiego w Gdyni o przyspieszenie prac.

Nie ma już czasu, trzeba się bardziej zaangażować, żeby te projekty zostały zrealizowane w 2026, a nawet dwa lata wcześniej. Kwestia farm wiatrowych, z czego niewiele osób jeszcze zdaje sobie sprawę, kompletnie zmieni polską energetykę. Projekt farm wiatrowych jest kilkakrotnie większy od elektrowni jądrowej, która ma powstać w pobliżu Łeby. Jeżeli ci, którzy podejmują decyzje, zrozumieją powagę sytuacji, to wiele spraw pójdzie szybciej, łatwiej i prościej – powiedział senator  Kleina.

Źródło i materiały: Urząd Miasta w Łebie