80 lat Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Odbyła się konferencja

27 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku odbyła się konferencja popularno-naukowa „Pięć prawd Polaków w Niemczech”.

Organizatorami wydarzenia było m.in. Akademickie Koło Kaszubskie oraz Fundacja Instytut Balticum. Senat RP Uchwałą z dnia 7 grudnia 2017r. ustanowił rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła.

Profesor Wojciech Skóra opowiedział uczestnikom o słupskim procesie Kaszubów z 1932 roku i zwalczaniu polskiego ruchu narodowego w rejencji koszalińskiej przez Niemców w dwudziestoleciu międzywojennym.

Prof. Wojciech Skóra / fot. MBP w Słupsku

Profesor Zenon Romanow przybliżył gościom temat polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Pograniczu i Kaszubach w latach 1929-1939.

Prof. Zenon Romanow / fot. MBP w Słupsku

Profesor Zygmunt Szultka opowiedział o historii Związku Polaków w Niemczech, I Kongresie Polaków w Niemczech oraz przybliżył sylwetki działaczy Związku.

Prof. Zygmunt Szultka / fot. MBP w Słupsku
fot. MBP w Słupsku

[TREŚĆ UCHWAŁY]

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z 7 grudnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowane przez naszych przodków na Kongresie Polaków w Berlinie 6 marca 1938 r. w największej sali widowiskowej Teatru Ludowego, jako katechizm narodowy, „mały dekalog” polskości, stały się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem.

„Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem! Co dzień Polak Narodowi służy! Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!” –to zdania wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami. Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych uroczyście w trakcie berlińskiego kongresu jest w istocie przysięgą, krzepiącym serca drogowskazem oraz wyznaniem polskości i miłości do Ojczyzny.

Warto przypomnieć słowa doktora Jana Kaczmarka, który w tej historycznej chwili podkreślał: „Prawdy nasze nie z rozumu mędrców wielkich się wywodzą, ale z najprostszych serc Ludu Polskiego wydobyte są. I dziś stąd, z Kongresu Polaków w Niemczech, Prawdy te do wszystkich serc polskich w świecie posyłamy”.

Z perspektywy blisko 80 lat obowiązywania Prawd Polaków spod Znaku Rodła zadziwia w nich mnogość moralnych treści, w szczególności idea jedności Polaków, głoszona przez naczelną organizację polskiej ludności w III Rzeszy –Związek Polaków w Niemczech pod przewodnictwem księdza doktora Bolesława Domańskiego.

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła przypominane w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie są uniwersalnym przesłaniem wspólnotowego charakteru skarbca ideowego naszych przodków. Na Prawdach Polaków spod Znaku Rodła wciąż jesteśmy, jako Naród Polski, oparci –jak na opoce –pewnie i mocno.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła w trosce o to, aby Naród Polski wspomniał i oddał należny hołd Polakom spod Znaku Rodła z okresu międzywojennego XX wieku, Polakom, którzy trwali przy mowie i wierze ojców.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do środowisk oświatowych, organizacji społecznych, instytucji kultury, mediów oraz wszystkich ludzi dobrej woli o zainteresowanie i wsparcie dla inicjatyw spod Znaku Rodła podejmowanych w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych (Ziem Odzyskanych).

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

źródło: Gazeta Kaszubska