W Gminie Linia uczniowie strajkowali w obronie języka polskiego. Teraz upamiętniono ich odwagę

4 października w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Lini uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą uczniów i ich rodziców, którzy w czasach zaboru pruskiego od listopada 1906 roku do kwietnia 1907 roku prowadzili strajk w Lini i innych szkołach dzisiejszej Gminy Linia w obronie języka polskiego. Była to społeczność głęboko przywiązana do tradycji kaszubskiej.

By upamiętnić te wydarzenia Senator Kazimierz Kleina wspólnie z Instytutem Balticum wydał specjalną książeczkę, autorstwa Pani prof. Lidii Burzyńskiej-Wentland z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Mówiąca o strajkach publikacja trafiła już w ręce nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej. Docelowo rozpowszechniona zostanie na terenie na terenie całej gminy.

– Po wielu latach gromadzenia przeze mnie materiałów udało się to wszystko sfinalizować. Wszystko zaczęło się jeszcze w latach 70-tych, kiedy to miałem okazję spotkać się z uczestnikami tamtych pamiętnych strajków – wspomina Kazimierz Kleina, inicjator całej akcji.

Pomysł Senatora RP uzyskał poparcie Bogusławy Engelbrecht, Wójt Gminy Linia oraz Barbary Klebby, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lini. Z okazji uroczystości nauczyciele i uczniowie szkoły przygotowali wzruszającą akademię na cześć strajkujących bohaterów z lat 1906-1907. W tym okresie strajki miały miejsce nie tylko w Gminie Linia, ale także w innych szkołach na Kaszubach.

Ku pamięci strajkujących w latach 1906-1907 uczniów podczas uroczystości odsłonięcia tablicy w Szkole Podstawowej w Lini powstał reportaż wideo, który szerzej opisuje całe przedsięwzięcie.

źródło: Gazeta Kaszubska