Smołdzino: promocja książki o Rowokole i podsumowanie działań Akademickiego Koła Kaszubskiego

W poniedziałek w Muzeum Przyrodniczym Słowińskiego Parku Narodowego odbyła się promocja książki prof. Zygmunta Szultki pt. „Świątynia na Rowokole i jej funkcje”. Podczas spotkania wyróżniono osoby, które w sposób szczególny zaangażowały się w działalność Akademickiego Koła Kaszubskiego działającego na Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Promocję organizowało Akademickie Koło Kaszubskie wspólnie z Gminą Smołdzino oraz Słowińskim Parkiem Narodowym. Fundatorami publikacji był Instytut Balticum oraz Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Spotkanie zaczęło się od wystąpienia prof. Szultki, który szczegółowo opowiedział o okolicznościach powstania książki dotyczącej Świętej Góry Słowińców. Anegdoty powstania publikacji opowiadane przez profesora w trakcie promocji rozbawiały gości do łez.

– Pierwszą promocję książki prof. Szultki robiliśmy w marcu podczas obchodów Dnia Kaszubskiego na Akademii Pomorskiej w Słupsku – mówi Kamil Bierka, szef Kaszubów na Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Tematyka książki dotyczy Rowokołu, a więc zdecydowaliśmy się na jeszcze jedną promocję właśnie w pobliżu dawnego miejsca pielgrzymkowego – dodaje.

Wyróżniono także osoby, które mocno zaangażowały się w działalność Akademickiego Koła Kaszubskiego. Podziękowania wręczał senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. Podziękowania otrzymali: prof. Adela Kuik-Kalinowska – opiekun naukowy Akademickiego Koła Kaszubskiego, prof. Zygmunt Szultka oraz Katarzyna Woźniak, dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego.

– Dziękuję Wam za to, że podtrzymujecie nasze tradycje i zaszczepiacie je w młodym pokoleniu, w studentach należących do Akademickiego Koła Kaszubskiego – mówił senator Kleina podczas wręczania podziękowań.

Spotkanie promocyjne tak bardzo spodobało się włodarzowi gminy Smołdzino, Arkadiuszowi Walachowi, że zaproponował zorganizowanie jeszcze jednego, tym razem w siedzibie Urzędu Gminy.

źródło: Gazeta Kaszubska